Zmiany struktury płytek paznokciowych

Palce pałeczkowate, dobosza (Hipokratesa, zegarowate) – zmiany dotyczą dystalnych paliczków rąk, które są rozszerzone. Dodatkowo płytka paznokciowa jest w kształcie szkiełek zegarkowych. Dochodzi tutaj do przerostu i rozszerzenia płytek paznokciowych. Zmiany dotyczą wszystkich paznokci u obu rąk. Ten typ paznokci spotykamy w chorobach układu oddechowego (gruźlica, zapalenia dróg oddechowych, choroby nowotworowe, rozedma płuc, rozstrzenie oskrzeli), chorobach układu krążenia (wady serca, niewydolność krążenia), chorobach wątroby (przewlekłe zapalenie wątroby). Czasami występują rodzinnie, bez obciążeń chorobowych.

Wklęśnięcie płytki paznokciowej (koilonychia) występuje dziedzicznie, w przebiegu niektórych chorób (niedobór żelaza, marskość wątroby, awitaminozy B0 i C, choroby tarczycy, zespół Cushinga) oraz w wyniku działania czynników zewnętrznych: mechanicznych, chemicznych, termicznych (oparzenia, odmrożenia). Środkowa część płytki paznokciowej ulega szerokiemu, płytkiemu zagłębieniu, a wolny brzeg paznokcia unosi się i wywija ku górze. Najprawdopodobniej przyczyną jest zaburzenie w synchronicznym wytwarzaniu dwóch warstw płytki paznokciowej.

Bruzdowanie poprzeczne płytki paznokciowej (linie Beau) są to poprzeczne zagłębienia lub bruzdy, prowadzące nawet do przedzielenia płytki. Bruzdowanie poprzeczne może zająć różną ilość płytek paznokciowych. Powstaje na skutek przebytych ostrych chorób infekcyjnych, chorób skóry zajmujących wał paznokciowy (łuszczyca, wypryski, zapalenia ropne), intensywnego odchudzania i cukrzycy.

Zwiotczenie płytki paznokciowej (hypalonychia, onychomalacia) – występuje w przebiegu wielu chorób: układu krążenia, hormonalnych, udarów mózgowych, gośćca. Charakteryzuje się występowaniem bruzd, pęknięć, odbarwień na miękkich płytkach paznokciowych.