Wrastające paznokcie

Dotyczy głównie palucha i polega na wrastaniu płytki paznokciowej w części miękkie paznokcia – wały. Najczęstszą przyczyną wrośniętego paznokcia jest zbyt ciasne obuwie, nieprawidłowe obcinanie paznokci lub nieprawidłowe ustawienie stopy. Towarzyszy temu zaczerwienienie, obrzęk, nacieczenie, a nawet owrzodzenia i zmiany typu ziarniniaka ropnego.

Leczenie polega na stosowaniu okładów, maści, aerozoli przeciwbakteryjnych. Czasami zachodzi konieczność interwencji chirurgicznej, polegającej na usunięciu płytki z częścią macierzy.