Grzybica stóp

2) postać złuszczająca może dotyczyć stóp i dłoni. Proces wzrostu grzyba następuje w naskórku, co doprowadza do jego zgrubienia i pękania. Łuski są białawe. Pobiera się je do badania mikologicznego. W wyniku ciągłego drapania ogniska mogą ulec zakażeniu bakteryjnemu.

W różnicowaniu uwzględniamy:

– wyprysk modzelowaty dłoni i stóp – ogniska zakażenia mają charakter zapalny, występują głębokie pęknięcia oraz bolesność, badania w kierunku grzybów ujemne;

– łuszczycę dłoni i stóp – proces, w którym występuje wysiew krostek;

– kiłę wtórna stóp i dłoni – występują nacieczone, ciemnoczerwone grudki, wtórnie ulegające złuszczaniu. Badania serologiczne są dodatnie.

3) postać potnicowa – występuje po stronie wewnętrznej palców dłoni i stóp. Głównym wykwitem są pęcherzyki, które mogą zlewać się i naciekać naskórek, tworząc nadżerki z sączącą ropną wydzieliną. Proces szerzy się aż na wewnętrzne powierzchnie dłoni i sklepienie stóp dając dużą bolesność. Ta postać grzybicy może powodować problemy z chodzeniem i ograniczać precyzyjne ruchy rąk. W bardzo zaostrzonym procesie może dojść do zapalenia obwodowych naczyń i węzłów chłonnych oraz do gorączki.

Dla potwierdzenia rozpoznania są potrzebne badania mikologiczne.

W ROZPOZNANIU różnicowym uwzględniamy:

– wyprysk potnicowy – wykwity mają charakter zapalny. Występuje nieostre odgraniczenie ognisk, bardzo nasilony świąd;

– odczyny pęcherzowe polekowe – w wywiadzie przyjmowanie leków, wykwity są wielopostaciowe, charakter zmian bardziej uogólniony;

– liszajec zakaźny – występuje głównie u dzieci, bardziej zaznaczony proces zmian ropnych.