Brodawki stóp

Występują w dwóch odmianach: powierzchowne (brodawki mozaikowe) i głębokie (v. myrmecia). Zakażenie wywołane jest przez dwa typy wirusa HPV: HPV1 (brodawki typu myrmecia) i HPV2 (brodawki mozaikowe). Brodawki typu myrmecia dotykają głównie dzieci i młodzieży, a do zakażenia dochodzi zwykle na basenie. Niestety ten typ daje zmiany głębokie, bolesne z odczynem zapalnym, ale rzadko dochodzi do nawrotów po wyleczeniu. Brodawki mozaikowe są powierzchowne, zlewające się, trudne w leczeniu i nawracające.

O ustępowaniu brodawek świadczy zmiana ich zabarwienia na czarną.

W ROZPOZNANIU typu wirusa pomagają badania histologiczne.

W RÓŻNICOWANIU pod uwagę bierzemy:

– nagniotki (clavi) – powstają w miejscu ucisku mechanicznego, są pojedyncze.

LECZENIE jest takie jak w przypadku brodawek zwykłych. Często przed zabiegiem stosujemy w celu rozmiękczenia zmian maść salicylową z dodatkiem (lub bez) kwasu mlekowego.